วัดวิชุนราช ความงามที่เลื่องลือ

วัดวิชุนราช ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงพระบาง บนถนนวิชุนราช วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2046 ในสมัยของพระเจ้าวิชุนราช วัดวิชุนราชมีความงดงามที่สุดในบรรดาวัดทั้งหมดในเมืองหลวงพระบาง เนื่องจากวัดแห่งนี้มีความแปลกที่พระธาตุรูปร่างโค้งมนเหมือนผลแตงโม และเจดีย์รูปทรงแปลกตานี้ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงข่าวยกให้วัดแห่งนี้มีความสำคัญและความโดดเด่น นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ลาวไม่ควรพลาด

ดาวน์โหลด (2)

วัดวิชุนราช สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ ภายในวัดวิชุนราชมีแห่งนี้ยังมีปทุมเจดีย์หรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งพระนางพันตีนเชียง พระอัครมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชโปรดฯให้สร้างขึ้นในพ.ศ. 2057 หลังจากที่สร้างวัดแล้ว 11 ปี ด้วยรูปทรงของเจดีย์นั้นมีลักษณะคล้ายกับแตงโมผ่าครึ่งซึ่งทำให้ชาวลาวในเมืองหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโมลักษณะเป็นทรงโอคว่ำ ยอดของพระธาตุมีลักษณะคล้ายกับรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณฐานชั้นกลางและชั้นบนจะมีเจดีย์ทรงบัวตูมทั้งสี่มุม พระธาตุหมากโมมีสีดำแบบเก่าๆ ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการบูรณะปฏิสังขรมาแล้วสองครั้งในปี พ.ศ.2402 สมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินทร์ และอีกครั้งในปี พ.ศ.2457 สมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ซึ่งการบูรณะครั้งนี้ได้พบวัตถุโบราณมากมาย อาทิ เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้วซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพระแก้วมรกต โบราณวัตถุเหล่านี้ได้นำมาถวายเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงพระบางในปัจจุบัน พระอุโบสถ หรือที่ชาวลาวเรียกว่าสิม สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบางตัวอุโบสถมีรูปทรงอาคารไทลื้อสิบสองปันนามีจุดเด่นคือส่วนคอชั้นสองจะยกระดับสูงขึ้น ส่วนบนหลังคาประดับด้วยโหง่หรือช่อฟ้าแบบไทย บริเวณตรงกลางหลังคามีช่อฟ้าเป็นรูปปราสาทยอดฉัตรเล็กๆหลายชั้น หน้าต่างพระอุโบสถประดับด้วยลูกมะหวด บานประตูด้านหน้าทั้งสามช่องแกะสลักลงรักปิดทอง มีรูปพระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม และพระอินทร์ เป็นศิลปะของเชียงขวาง

พระประธาน หรือพระองค์หลวงในพระอุโบสถมีขนาดใหญ่ที่สุดในหลวงพระบางด้านหลังขององค์พระจะมีโบราณวัตถุที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร้างต่างๆ ในหลวงพระบาง อาทิ พระพุทธรูปสำริด พวกไม้จำหลักลวดลายต่างๆ พระพุทธรูปไม้แกะสลักลงรักปิดทองสูงเท่าคนจริงจำนวนมาก วัดวิชุนราชเปิดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์ลาวได้เข้าชมตั้งแต่เวลา 07.00-17.30 น.ทุกวัน โดยนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ลาวจะต้องเสียค่าเข้าชมคนละประมาณ 20,000 กีบหรือประมาณ 40 บาทไทย