ทัวร์ตุรกี เสน่ห์นครเก่า

ตุรกีนั้นเต็มไปด้วยรอยของอารยธรรมโบราณค่ะ ในอดีตนั้นเคยเป็นที่ตั้งของกรุงทรอย สถานที่มีชื่อเสียงในตำนานสงครามที่ลื่อเลืองไปทั่วโลก ตุรกีนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของโรมันจึงมีเทววิหารต่างๆ ปรากฏให้เห็นซึ่งยุคปัจจุบันเป็นแค่เพียงเศษซากแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์ขลัง

 

ทัวร์ตุรกี วิหารอะโครโปลิส 

นครบนที่สูงแห่งนี้เป็นเค้าโครงฐานในการป้องกันเมืองของราชอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ก่อตั้งถิ่นฐานในยุคนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นหน้าผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ทัวร์ตุรกี ราคาถูกที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อมกลุ่มนี้

 

ทัวร์ตุรกี พิพิธภัณฑสถานโบราณคดี 

อยู่ทางใต้ของจัตุรัสโคนัก จัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบในเอเฟซุส เพอร์กามุม มิเลท ชั้นที่เป็นทางเข้าจัดแสดงรูปปั้นกรีก โรมัน และอียิปต์ ชั้นหนึ่งจัดแสดงหีบศพ จุดสนใจหลักของพิพิธภัณฑสถานคือลวดลายบนผนังของสุสานแห่งเบเลวี อยู่ทางตอนใต้ของอิซมีร์ และรูปสลักของไพโซดอนและเดเมเตอร์ ก่อสร้างขึ้นราวปีค.ศ. 200

 

ทัวร์ตุรกี ภูเขาอยาโซลุก

เป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์จอห์น บอกเล่ากันว่า ขณะเซ็นจอห์น ได้มาที่เอเฟสในช่วงบั้นปลายของชีวิตและเขียนหนังสือ “เอเฟซัส” ซึ่งปรากฎในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในยุคปัจจุบันในศตวรรษที่ 4 มีการก่อสร้างที่ฝังศพแห่งหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นหลุมฝังศพของเซนต์จอห์น และกษัตริย์จัสตินเนียนได้ก่อสร้างโบสถ์ทับไว้ ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวเป็นเหตุให้วิหารพังลง กระทั่งไม่นานมานี้จึงมีการซ่อมแซมขึ้นใหม่

ทัวร์ตุรกี ชื่นชมกับบรรยากาศ

การทัวร์ตุรกีนั้นคืออะไรที่คลาสสิคและผ่อนคลายมากค่ะ เพราะเต็มไปด้วยสถานที่สวยงามมากมาย ซึ่งมีสถาปัตยกรรมโดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็สวยหรูน่าแวะชม

ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล่
ปามุคาเล่ หรือในภาษาตุรกีแปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่มีขึ้นจากธารน้ำใต้พิภพที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งคือที่มีแร่หินปูนผสมอยู่ในจำนวนที่สูงมากไหล ไหลรินลงมาจากภูเขาคาลดากึ ที่ตั้งอยู่ไกลห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึ้นมาเหนือผิวดิน พร้อมกับทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันงดงามแปลกตาที่เด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนเป็นเหตุให้ปามุกคาเล่พร้อมทั้งเมืองเฮียราโพสิลได้รับการชมเชยให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สิ่งที่ดึงดูดผู้เดินทางอย่างมากคือ หน้าผาที่ขาวที่ยิ่งใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครง พร้อมกับน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆ หรือว่า ปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างอัศจรรย์

ทัวร์ตุรกี พิพิธภัณฑสถานเมฟลานา
เดิมเป็นพื้นที่นักบวชภายในอิสลามทำสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงขณะฟังน้ำเสียงขลุ่ย ก่อนไปทำการหมุนต้องงดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทารุณร่างกายเป็นเวลา 1,0001 คืน ก่อนที่จะไปหมุนได้ ผู้ที่มีฌานมากตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุนไประยะเวลาหนึ่ง ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน ข้างนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สีมากมายงดงาม ซึ่งหาชมได้ยาก พร้อมทั้งยังเป็นสุสานสำหรับผู้ไล่ตาม สานุศิษย์ บิดา พร้อมกับบุตรของเมฟลานาด้ว เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี เมฟลานาได้เข้ารับตำแหน่งอาจารย์ทางปรัชญาประจำราชสำนักแห่งกษัตริย์อาเลดดิน เคย์โคบาท พร้อมกับได้รู้จักกับผู้ถือบวชในศาสนาอิสลามคือ เชมซี เทบริซลิ ทั้งสองร่วมกันคิดแนวทางทำสมาธิโดยเดินหมุนเป็นวงกลม หลักการของเมฟลานานั้น เชื่อมั่นในความอดทน ความรัก การเคารพในเสรีภาพของผู้อื่น และส่งเสริมครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว

http://hilighttravel.com/package/28/ทัวร์ตุรกี.html

ทัวร์ตุรกี เยี่ยมชมสถานที่โบราณก่อนคริสตกาล
ภายในอดีตยุคสมัยหลายพันปีก่อน ที่มนุษย์พร้อมทั้งเทพอาศัยอยู่ด้วยกัน ได้มีตำนานอุบัติขึ้นมากมายระหว่างมนุษย์กับเทพ ดั่งภายในสมัยของยุคกรีก ที่เคยมีสงครามระหว่างกันมาแล้ว ที่เมืองเอเฟซุสของตุรกีนั้นได้มีรอยประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีรอยของผู้ปกครองที่เกรียงไกรอย่างซีซาร์มาสร้างเมืองเอาไว้ด้วยค่ะ
 
ทัวร์ตุรกี นครเอเฟซุส 
เมืองเอเฟซุส เกิดแต่ก่อนยุคคริสตกาล เจริญเติบโตในยุคของกรีกรุ่งเรืองภายในยุคโรมันสมัยพระราชาธิราชออกุสตุส ซีซาร์ ผู้เอาชนะเหนือมาร์กุส อันโตนิ หรือที่รู้จักกันภายในนามมาร์ก แอนโทนี คู่รักของพระนางคลีโอพัตรา พร้อมทั้งได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงของเขตการปกครองภายในเอเซีย เอเฟซุสยิ่งใหญ่พร้อมทั้งงดงามกระทั่งจารในจารึกว่ามหานครแห่งแรกพร้อมทั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย จากนั้นจึงกลายเป็นของลิเดียน เปอร์เซีย และท้ายสุด กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชเข้ายึดครอง เมื่อพระองคิ์สิ้นพระชนม์ ไลซิมาคุส ผู้เป็นทหารของท่านได้ครองเมือง พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น Arsinoe ตามชื่อเมีย ในยุคโรมัน ยอดนักพูด ชิโซโร ได้เดินทางมาที่เมืองนี้ เมื่อจูเลียส ซีซาร์ถูกลอบสังหาร สองฆาตกรเป็นบรูตุสและคัซซีอุส หนีมาที่เอเฟซุส ต่อจากนั้นมาร์ก แอนโทมานีที่เมืองนี้พร้อมกับคลีโอพัตรา พร้อมทั้งเชื่อว่าเทพไอซิส และเซราพิส เข้ามาในเอเฟซุสในครั้งนั้น  
 
เมืองเอเฟซุส เป็นเมืองโบราณที่มีการรักษาไว้เป็นอย่างยอดเยี่ยมที่สุดเมืองหนึ่ง ภายในอดีตเป็นเมืองที่รุ่งเรืองพร้อมทั้งมั่งคั่งที่สุดภายในเเถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมทั้งรุ่งเรืองถึงขีดสุดอีกครั้งภายใต้การปกครองของโรมันสิ่งก่อสร้างที่คงเหลือให้ได้ชมในช่วงปัจจุบัน โดยมากมีอายุนับแต่สมัยจักรพรรดิออกุสตุส ราวศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา พร้อมทั้งล้วนแล้วเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติก ที่มีความนุ่มนวล พร้อมทั้งฝีมือประณีต ภายในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ที่สำคัญ เช่น โรงอาบน้ำ พร้อมทั้งโรงละครโบราณที่อาจจะจุคนชมได้ถึง 25,000 คน ห้องสมุดเซลซุสที่เหลือเฉพาะด้านหน้า จุดบูชาเทพเจ้าพร้อมทั้งอีกมากมาย
ทัวร์ตุรกี.html”>http://www.tourxpresscenter.com/package/28/ทัวร์ตุรกี.html